Renegade

 

Model: Katia Savchyk - @katiasavchyk
Photography: Taryn Kent - @taryn_kent
Video: Taryn Kent - @taryn_kent // Max Cutrone - @maxcutrone
Fashion and Art Direction: Jes O'Brien - @dazedbutamazed
Hair & Makeup: Jes O'Brien - @dazedbutamazed